ADS

Ogólny opis systemu

Automatyczny System Dyspozytorski (ADS) jest najnowszym i najbardziej zaawansowanym technicznie produktem oferowanym przez nas. Jest to w pełni zintegrowany, kompletny system nawigacyjny działający na bazie GPS (Global Positioning System) przeznaczony do integracji i zarządzania oraz automatycznej lokalizacji wszystkich obiektów ruchomych. System ADS dostępny jest w trzech opcjach:

* na bazie łączności radiowej - CB
* na bazie łączności GSM
* na bazie łączności radiowej i GSM

Oprogramowanie umożliwia efektywne zarządzanie - integrację i koordynację obiektów ruchomych (samochodów firm kurierskich, ochroniarskich, taksówek, ambulansów, itp.), gromadzenie i przetwarzanie wszystkich danych o zdarzeniach, obiektach i systemie, szybką i skuteczną interwencję w sytuacjach awaryjnych lub zagrożenia, kontrolę działań i stanu danych pojazdów, itp. System ADS składa się z następujących elementów:

* Mobilny Terminal Danych (MDT)
* Radio PMR (lub telefon GSM)
* Zasilacz
* Antena
* Modem radiowy (lub GSM)
* Serwer komunikacyjny

Kierowca i dyspozytor komunikują się głównie za pomocą graficznego wyświetlacza (panel kierowcy). Wszystkie niezbędne informacje (adresy, życzenia klienta, itp.) są wyświetlane na ekranie panelu kierowcy, co pozwala zminimalizować błędy zarówno kierowców jak i operatorów systemu (dyspozytorów). Kierowca pojazdu wprowadza dane poprzez naciskanie dziewięciu klawiszy z zaprogramowanymi fabrycznie funkcjami, oraz czterech klawiszy z dynamicznie zmienianymi funkcjami.

Poniżej przedstawiamy uproszczony schemat systemu: